درباره ما

شرکت صنایع بیناسان با تکیه بر تعهد، تخصص و تلاش اثربخش و از طریق بکارگیری فن آوری مناسب و بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، کاهش و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده، خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:

  • توسعه سرمایه های انسانی شرکت از راه افزایش دانش، انگیزش و رضایت کارکنان
  • رعایت الزامات قانونی و مقررات مربوط به کیفیت، ایمنی وزیست محیطی
  • گسترش چالاکی سازمانی
  • ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت
  • توسعه محصولات شرکت از نظر تیراژ و محصولات جدید خودروهای تولیدی روز دنیا
  • حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات
  • افزایش سطح رضایت مشتریان
  • افزایش سطح بهره وری
  • همکاری با تولیدکنندگان همکار در داخل کشور جهت جلوگیری از ورود محصولات فاقد کیفیت بطور رسمی، قاچاق و هدایت صادرات احتمالی توسط اشخاص صاحب تخصص و دانش این محصول