شرکت صنایع بیناسان یک و دو شرکت صنایع بیناسان یک و دو

فنر بادی فلزی

فنرهای بادی رول>

معمولاً در کامیون ها و تریلرها  کاربرد دارند. از آنجا که وزن یک کامیون و بار آن، تا حد زیادی نوساناتی در حمل و نقل درهرلحظه دارند به منظور سهولت در حمل و نقل کالاهای شکننده و محافظت از شاسی و اتاق وسیله نقلیه که به نوبه خود تضمین رانندگی ایمن را درپی دارد از فنربادی استفاده می شود. فنر بادی این نوع را می توان نیز به عنوان محور سوم در تجهیزات باربری استفاده نمود. این نوع دارای صفحات فلزی می باشند که قسمت بالایی آن فنربادی را به شاسی متصل می کند و قسمت پایینی به همراه پیستون فنربادی را به محور متصل می نماید. فنربادی کامیونها می تواند در درجه حرارت پایین ۴۰- و بالای ۷۰+ درجه سانتی گراد بدون بوجود آمدن مشکلی عمل کند.